Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou. Ministerstvo hospodárstva pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu. "V porovnaní s prvou výzvou sme upravili podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej...

Ak sa aj vy strácate vo vodách pojmov z dotačného prostredia a chceli by ste získať dotáciu na pomoc pre cestovný ruch na kompenzáciu tržieb v súvislosti s COVID-19, obráťte sa na odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a bohatými referenciami.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dňa 19.05.2020 vyhlásil výzvu s kódom 6407/2020/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov koronakrízy. Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce a vyššie územné celky (VÚC).