O nás

Rozvoju obcí sa venujeme od nášho vzniku. Sme tím spracovateľov s odbornými skúsenosťami na tvorbou programových dokumentov na úrovni obce / mesta a regiónu. Máme mnohoročné skúsenosti s vypracovaním plánovacích strategických podkladov pre samosprávy a súkromný sektor. Tri roky sme sa venovali odbornému pôsobeniu v oblasti vzdelávania vo verejnom sektore pod expertným dohľadom skúsených profesorov zameraných na regionálnu politiku. Naše štúdium s odborným zameraním na verejnú sféru sme absolvovali v Bratislave, čo nám otvorilo obzory aj na publikačnú činnosť, pomocou ktorej predávame naše vedomosti a skúsenosti ďalej samosprávam, súkromnému sektoru a samospracovateľom programových dokumentov, ktorými môžu byť starostovia jednotlivých obcí, MAS-ky (miestne akčné skupiny) ale aj jednotlivci ako fyzické a právnické osoby.

Náš záujem o regionálny rozvoj nás doviedol k naštudovaniu rôznych foriem financovania, ktoré majú k dispozícií obce a mestá ale aj podnikateľské subjekty. Pravidelne monitorujeme dotačné schémy a jednotlivé výzvy, čo využívame pri tvorbe programových dokumentov a pri príprave žiadostí o čerpanie NFP. Hľadáme riešenia. Nepoznáme frázy ako ,,nedá sa a nejde to". Našou snahou je prinášať komplexné riešenia pri spracovávaní jednotlivých projektov a vznikajúcich možných problémov.

  Regionálny rozvoj nie je len naša práca, ale aj naše hobby.


Referencie od spokojných klientov si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo nižšie.

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS ?

 • Mladý flexibilný kolektív odborne spôsobilých ľudí na rozvoj obcí,
 • Skúsenosti s vypracovávaním rozvojových dokumentov pre obce,
 • Chuť vzdelávať sa a rozširovať pôsobenie našich služieb,
 • Prehľad v aktuálnych výzvach na čerpanie NFP a spracovávanie žiadostí,
 • Ochota dochádzať do riešených obcí, miest resp. území,
 • V prípade riešenia ,,na kľúč" možnosť dohodnutia spolupráca telefonicky resp. on-line,
 • Online dostupnosť 24/7 - sme pripravení riešiť všetky vzniknuté situácie a problémy,
 • Kladieme dôraz na výrazovú jednoduchosť, prehľadný dizajn a celkovú kompatibilitu nami vypracovávaných dokumentov,
 • Používame vlastné fotografie z riešenej obce, aby sme zabezpečili atraktívny dizajn a prehľadnosť nami vypracovaných dokumentov,
 • Nepoužívame tzv. metódu ctrl+c, ctrl+v, ale ku každému dokumentu pristupujeme ako k jedinečnému,
 • Kontakt medzi nami a Vami je pre nás prioritou, pretože len tak sa dá zabezpečiť vypracovanie kvalitného dokumentu.