Referencie

Zaujíma nás, ako vnímajú spoluprácu, náš prístup a služby klienti, s ktorými sme spolupracovali na jednotlivých projektoch. Názor každého z nich je dôležitý a pomáha nám ďalej sa rozvíjať a zlepšovať naše služby. Všetky referencie, ktoré nám naši klienti napísali si môžete pozrieť nižšie:

Mesto Považská Bystrica

Trenčiansky kraj / NUTS IV Považská Bystrica

"Chcela by som sa Vám obom v mene svojom aj v mene mesta poďakovať za prácu, ktorú ste počas projektu odviedli. Ďakujem, že som sa mohla na Vás spoľahnúť a kedykoľvek obrátiť. Ďakujeme za trpezlivosť, profesionalitu a úspešné ukončenie projektu. Veľmi si to vážim a dúfam, že budeme spolu čoskoro opäť spolupracovať.

S pozdravom

Mgr. Marika Hruštincová“

Mesto Bytča

Žilinský kraj / NUTS IV Bytča

”Veľmi si ceníme spoluprácu, viackrát ste museli vstupovať do obsahu výzvy s čím ste nemali žiaden problém. Spolupráca bola na profesionálnej a hlavne ľudsky pochopenej úrovni. Odborná spolupráca bola zakončená úspešným pridelením finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu v zmysle našej požiadavky na dva roky. Osobitne oceňujeme spoluprácu s Ing. Gregorom, ktorý vysoko odborne a obetavo reagoval na všetky naše otázky a problémy. Ďakujeme veľmi pekne.“

Mesto Revúca

Banskobystrický kraj / NUTS IV Revúca

”Spolupráca s firmou PROROZVOJ bola k našej spokojnosti. Komunikácia bola promptná, dodržali sa stanovené podmienky uzavretej Zmluvy o dielo, ŽoNFP i jej doplnenia boli vypracované odborne.“

Obec Voderady

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

PROROZVOJ, s. r. o., bol spracovateľom strategického dokumentu PHRSR pre obec Voderady. Spoluprácu s ňou hodnotím veľmi pozitívne, naša diskusia bola vždy vecná a konštruktívna. Vypracovaný dokument zohľadnil všetky naše potreby a očakávania. Práce boli riešené a odovzdané načas a v požadovanej kvalite.“

Obec Žabokreky

Žilinský kraj / NUTS IV Martin

"Obec Žabokreky vďaka spolupráci so spoločnosťou PROROZVOJ s.r.o. ako externým spracovateľom manažmentu projektu "Wifi pre Teba" získala kvalitné splnenie merateľných ukazovateľov projektu a bezproblémové ukončenie a vyhodnotenie projektu.“

Mesto Nová Baňa

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žarnovica

Spolupráca na projekte WIFI pre Teba s výsledkom schválenia Žiadosti o NFP.

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.

Trenčiansky kraj / NUTS IV Trenčín

”Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu. P. M. Gregor je profesionálny a ústretový. Výsledkom je schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu. Maximálna spokojnosť.“

OPATRÍME VÁS, n. o.

Nezisková organizácia

Ďakujem, za vypracovanie žiadosti o NFP. Spolupráca prebehla v poriadku. Oceňujeme okamžité reagovanie na riešenie resp. spracovanie našich požiadaviek. P. Gregor zastupujúci spoločnosť, bol veľmi ochotný a našej žiadosti sa venoval aj nad rámec pracovného času. Žiadosť o NFP, ktorú vypracoval nám bola schválená. V prípade potreby v budúcnosti služby spoločnosti určite opäť využijeme. “

Obec Branovo

Nitriansky kraj / NUTS IV Nové Zámky

”Ďakujeme za spoluprácu, boli sme spokojní s priebehom a spracovaním dát do PHSR, že nás to nadmerne nezaťažilo a dáta ste spracovávali a získavali samostatne.“

Mesto Bytča

Žilinský kraj / NUTS IV Bytča

”Veľmi dobrá spolupráca s pánom Ing. M. Gregorom, bol prístupný pri každej jednej našej požiadavke na informácie, doplnenie či opravu. Vysoko profesionálny prístup. Sme spokojní a ďakujeme.“

Mesto Šaľa

Nitriansky kraj / NUTS IV Šaľa

Pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa sme spolupracovali so spoločnosťou Prorozvoj s.r.o. prvý krát, vyjadrujeme spokojnosť s profesionálnym prístupom zo strany spoločnosti.

Naše prípadné návrhy a pripomienky boli promtne riešené, komunikácia bola bezproblémová. Dokument je prehľadný, doplnený grafickými výstupmi a fotodokumentáciou. Portál E-PRO vnímame ako kvalitný nástroj na tvorbu strategických dokumentov pre samosprávy.“

Mesto Revúca

Banskobystrický kraj / NUTS IV Revúca

”Pri podávaní Žiadosti o NFP pre projekt: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Revúca II." sme si ako partnera opätovne vybrali firmu PROROZVOJ, s. r. o., nakoľko sme boli veľmi spokojní s profesionálnym prístupom a bezproblémovým procesom podávania žiadosti.“

Mesto Trenčianska Teplá

Trenčiansky kraj / NUTS IV Trenčín

”Ďakujeme, presne takto si predstavujem služby externého projektového manažmentu. Pripravili ste to super a radi budeme s vami spolupracovať aj v budúcnosti.“

Obec Malé Vozokany

Nitriansky kraj / NUTS IV Zlaté Moravce

Firma PROROZVOJ, s. r. o., v obci Malé Vozokany realizovali uvedený projekt - podanie žiadosti, ktorá bola úspešná. Spolupráca medzi obcou a firmou bola na vysokej a profesionálnej úrovni. Manažment dokázal okrem kvalitného vypracovania žiadosti, zabezpečiť financovanie, ešte keď obec nedisponovala dotáciou z MIRRI SR. Monitorovaciu správu firma tiež úspešne zabezpečila a na základe toho obec dostala dotácia. Z uvedeného vyplýva POZITÍVNE HODNOTENIE firmy.

Obec Nesvady

Nitriansky kraj / NUTS IV Komárno

”Ďakujeme Vám za doterajšiu dobrú a úspešnú spoluprácu, čoho výsledkom je získanie nenávratného finančného príspevku na opatrovateľskú službu.“

Obec Nadlice

Trenčiansky kraj / NUTS IV Partizánske

"Ďakujeme za spoluprácu. S Vašimi službami sme boli veľmi spokojní, na všetky požiadavky ste reagovali okamžite, projekt bol úspešne ukončený a preplatený.“

Ústredie Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na SK

”Veľmi dobrá konštruktívna spolupráca. Výborná komunikácia s pánom Gregorom. Vyslovujeme poďakovanie.“

Obec Lutila

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žiar nad Hronom

"Vzhľadom na našu doterajšiu spoluprácu, ktorá je na veľmi dobrej úrovni a s Vašimi službami a prácou sme veľmi spokojní, chceme pokračovať v dodávke Vašich služieb a doplnkových služieb, ktoré uvádzate vo Vašom emaily.

Od našich občanov máme tiež pozitívne ohlasy na tento projekt. Službu využívame aj v rámci obecného úradu na rôznych podujatiach.“

Obec Ďanová

Žilinský kraj / NUTS IV Martin

”Som veľmi spokojný, vždy je u Vás ochota nám zodpovedať otázky a navrhnúť optimálne riešenie pre konkrétne potreby našej obce. “

Obec Trebostovo

Žilinský kraj / NUTS IV Martin

”Spolupráca je na vysokej odbornej úrovni, prístup Ing. Tomáša Szaba je profesionálny a ústretový.“

Obec Kľak

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žárnovica

”Žiadosť bola úspešná, takže spoluprácu považujeme za dobrú.“

Obec Mojmírovce

Nitriansky kraj / NUTS IV Nitra

”Doterajšia spolupráca je na vysokej úrovni - ďakujem a som veľmi spokojný.“

Obec Svrbice

Nitriansky kraj / NUTS IV Topoľčany

"Dovoľte mi, aby som sa takto cez Vás poďakoval za korektnú a promptnú spoluprácu s firmou PROROZVOJ s.r.o., v ktorej ste výkonný riaditeľ. Dúfam, že naša spolupráca v tomto duchu bude pokračovať aj do budúcna.

Obec Veľká Lehota

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žárnovica

”Spolupráca s firmou PROROZVOJ bola dobrá, rýchla a konštruktívna.“

Obec Bodíky

Trnavský kraj / NUTS IV Dunajská Streda

”Vážený obchodný partner! Rád by som sa v mene obce úprimne poďakoval za spoluprácu. Je to pre nás obrovská pomoc v oblasti inovácie spoločenského života obce. Osobne si veľmi cením Vašu snahu venovať pozornosť našej žiadosti. Dovoľte mi zapriať mnoho úspechov v budúcnosti a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

Obec Pochabany

Trenčiansky kraj / NUTS IV Bánovce nad Bebravou

"So spoluprácou s Vami sme spokojný. Záverečná fáza prebiehala tak, ako by to malo vyzerať vždy. Od samotnej realizácie, predloženia žiadosti a preplatenia uplynulo cca 6 týždňov.“

Obec Dolný Lopašov

Trnavský kraj / NUTS IV Piešťany

"Dobrý deň, s prácou externého manažmentu vašej spoločnosti sme boli spokojní, ďakujeme! S pozdravom, Mário Beblavý, starosta obce.“

Obec Lučatín

Banskobystrický kraj / NUTS IV Banská Bystrica

”Zatiaľ spokojnosť, komunikáciu hodnotím ako veľmi dobrú.“

Obec Hrabičov

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žárnovica

”Spolupráca na vysokej profesionálnej úrovni, ďakujem. Veľmi dobrá.“

Obec Vyšná Šebastová

Prešovský kraj / NUTS IV Prešov

"Ďakujem za zdarnú a dobrú spoluprácu pri tom našom projekte WiFi pre Teba.“

Obec Rad

Košický kraj / NUTS IV Trebišov

”Pri realizovaní projektu "Wifi Pre Teba II" spoločnosťou PROROZVOJ s.r.o., vo Vašom zastúpení sme sa stretli s kladným prístupom Vašich zamestnancov, promtnou prácou na našu spokojnosť. Samotný projekt prebehol veľmi rýchlo a komunikácia s Vami ako aj osobami dotknutými projektom bola výborná za čo vyjadrujeme našu spokojnosť. Doplňujme, že všetké dotazy ako aj pripomienky zo strany obce boli detailne prekonzultované.“

Obec Lehnice

Trnavský kraj / NUTS IV Dunajská Streda

”Rada by som Vám v mene obce Lehnice poďakovala za spoluprácu a Váš prístup k práci.“ (Lucia Beňadiková)

Obec Solčany

Nitriansky kraj / NUTS IV Topoľčany

”Super spolupráca, perfektné jednanie a rýchle riešenie problémov.“

Obec Tekovská Breznica

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žarovnica

”Zatiaľ sa spolupráca javí na dobrej úrovni aj ochota pomôcť pri riešení problémov je chvályhodná. Pokiaľ to bude takto do zdarného konca, tak budem spokojný.“

Obec Kuraľany

Nitriansky kraj / NUTS IV Levice

”Naša doterajšia spolupráca v rámci spracovania žiadosti " Wifi pre Teba " je veľmi kladná . Pán inžinier Szabo nám vždy poradil, pomohol, bola a je s ním výborná spolupráca.“

Obec Mníchova Lehota

Trenčiansky kraj / NUTS IV Trenčín

”S prácou spoločnosti PROROZVOJ s.r.o. pri spracovaní žiadosti o NFP sme spokojní.“

Obec Mikušovce

Trenčiansky kraj / NUTS IV Ilava

”So spoluprácou sme boli veľmi spokojní.“

Obec Brehy

Banskobystrický kraj / NUTS IV Žárnovica

”Spolupráca bola na dobrej odbornej úrovni, projekt úspešne podaný.“

Obec Martovce

Nitriansky kraj / NUTS IV Komárno

”Spolupráca s Vašou organizáciou bola veľmi dobrá, profesionálna. S činnosťou spoločnosti PROROZVOJ pri príprave žiadosti o NFP sme boli veľmi spokojní.“

Obec Hrkovce

Nitriansky kraj / NUTS IV Levice

”ŽoNFP bol vypracovaný pri rešpektovaní všetkých požiadaviek obce. S vypracovaním žiadostí som nadmieru spokojný a odporúčam spoluprácu pre každého.“

Mesto Považská Bystrica

Trenčiansky kraj / NUTS IV Považská Bystrica

”Profesionálny prístup, zrozumiteľná komunikácia, promptné reakcie, bezproblémový priebeh spracovania žiadosti, celková maximálna spokojnosť!“

Obec Lipová

Nitriansky kraj / NUTS IV Nové Zámky

”Veľmi dobrá komunikácia, rýchla reakcia pri požiadavkách zmeny v žiadostiach.“

Obec Horné Turovce

Nitriansky kraj / NUTS IV Levice

”Spolupráca profesionálna, korektná a odborná.“

Obec Zvončín

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

”So spoluprácou sme boli veľmi spokojní. Pri príprave dokumentu sa spracovatelia aktívne zapájali a naše pripomienky boli rýchlo zapracovávané.“

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Trenčiansky kraj / NUTS IV Trenčín

”So spoločnosťou PROROZVOJ, s.r.o.,  sme spolupracovali prvýkrát, spolupráca prebiehala na odbornej úrovni, bez zbytočných prieťahov sa riešili aktuálne problémy pri vypracovaní projektu. Všetko sa pripravilo v termíne.“

OPATRÍME VÁS, n. o.

Nezisková organizácia

”Radi budeme s vami pokračovať v spolupráci. Máme už dlhoročné skúsenosti s vašou spoločnosťou, vždy ste boli dostupný v prípade potreby. A riešili ste s nami promptne naše požiadavky."

Spoločná úradovňa samosprávy Nové Mesto nad Váhom, n. o.

Nezisková organizácia

”Zatiaľ Vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu, ústretovosť , riešenie problémov, ktoré boli z našej strany ,hlavne zo začiatku projektu dosť komplikované. Ak bude projekt, kde budeme potrebovať využiť služby, budete prvý, ktorého oslovíme , nakoľko Vaša spolupráca bola promptná, bezproblémová, profesionálna. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.“

Obec Ješkova Ves

Trenčiansky kraj / NUTS IV Partizánske

"Spolupráca s firmou Prorozvoj, s.r.o. pri zabezpečení projektu WIFI pre Teba bola bezproblémová. Za to Vám patrí veľká vďaka. Do budúcnosti vieme, na koho sa môžeme obrátiť s pomocou pri riešení ďalších projektov." Mgr. Ján Najman starosta obce

Obec Trstín

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

”Super spolupráca - vysoká spokojnosť, rýchla komunikácia, ochotný kolektív a profesionalita.“

Obec Hrkovce

Nitriansky kraj, NUTS IV Levice

”Vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb som maximálne spokojný.Odporúčam spracovateľa na základe vlastných skúseností ako hodnotného a vysoko profesionálneho pre tých, ktorý sa nevedia rozhodnúť.“

Mesto Banská Bystrica

Banskobystrický kraj / NUTS IV Banská Bystrica

”Boli sme spokojní a spoluprácu preto hodnotíme kladne.“

Obec Závadka nad Hronom

Banskobystrický kraj / NUTS IV Brezno

”Vyjadrujem spokojnosť so spoluprácou so spracovaním žiadosti o NFP.“

Obec Bučany

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

”Spolupráca bola na vysokej úrovni a boli sme spokojní s vypracovaním potrebných dokumentov.“

Obec Lehnice

Trnavský kraj / NUTS IV Dunajská Streda

”Obec Lehnice je so spracovaním dokumentu "KPSS" spokojná, spolupráca a komunikácia veľmi dobrá, návrhy a pripomienky zapracované flexibilne a ústretovo.“

Obec Dolné Lovčice

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

”Spolupráca pri spracovávaní KPSS bola zo strany Vašich pracovníkov na vysokej profesionálnej úrovni. Boli sme nadmieru spokojní.“

Obec Boleráz

Trnavský kraj / NUTS IV Trnava

”Obec Boleráz ďakuje spoločnosti PROROZVOJ za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb. S činnosťou spoločnosti sme boli veľmi spokojní a jej služby odporúčame aj ďalším obciam a mestám.“

Mesto Krásno nad Kysucou

Žilinský kraj / NUTS IV Čadca

”Neboli vznesené žiadne pripomienky k vypracovanému komunitnému plánu. Sme spokojní s vypracovaním a môžeme doporučiť vypracovanie komunitného plánu aj pre iné organizácie.“

Obec Veľká Paka

Trnavský kraj / NUTS IV Dunajská Streda

”S procesom vyhotovenia aj so samotným dokumentom PHSR obce Veľká Paka sme nadmieru spokojní.“

Obec Kysak

Košický kraj / NUTS IV Košice okolie

”Obec Kysak si objednala u firmy PROROZVOJ zhotovenie dokumentov obce, Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kysak 2017 - 2021 a Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kysak 2017 - 2021. Komunikácia od podpisu zmluvy o dielo, cez tvorbu, zapracovanie pripomienok a samotné odovzdanie bola veľmi rýchla. Firma PROROZVOJ má výborný prehľad v tom čo robí a používa na tvorbu dokumentov najmodernejšie metódy, čoho výsledkom je materiál na vysokej úrovni, ako tlačený, tak aj na portáli E-PRO. Po skúsenostiach mojich i skúsenostiach poslancov obecného zastupiteľstva, môžem spoločnosť PROROZVOJ a portál E-PRO obciam a mestám len odporúčať." 

S pozdravom Ing. Ľubomír Krajňák starosta obce Kysak

Obec Ľubá

Nitriansky kraj, NUTS IV Nové Zámky

”Obec Ľubá by touto cestou chcela vyjadriť mimoriadnu spokojnosť v rámci našej spolu- práce so spoločnosťou PROROZVOJ pri vypracovaní programového rozvojového dokumentu Program rozvoja obce (PRO) Ľubá na roky 2016-2022.

Činnosť spoločnosti bola v procese vypracovania realizovaná s odbornou starostlivosťou a na vysoko odbornej úrovni podľa novej platnej metodiky.

S činnosťou spoločnosti PROROZVOJ sme spokojní a jej služby môžeme bez akýchkoľvek výhrad odporučiť aj jej ďalším budúcim partnerom.“

Obec Klenovec

Banskobystrický kraj, NUTS IV Rimavská Sobota

"V mene obce Klenovec môžeme deklarovať vysokú mieru spokojnosti s procesom prípravy návrhu nášho PRO spoločnosťou PROROZVOJ. Výsledkom spolupráce je kvalitný strategický rozvojový dokument, adekvátne napĺňajúci požiadavky platnej legislatívy i špecifické predstavy obce.

Počas celej doby prípravy PRO sme na strane zhotoviteľa nezaznamenali nijaké problémy s dostupnosťou a rýchlosťou vo vzájomnej komunikácii. Rovnako sme sa s maximálnou ústretovosťou a flexibilitou stretli pri zapracúvaní požiadaviek na zmeny a doplnenia návrhu dokumentu, ktoré vznikli v procese verejného pripomienkovania. Osobitne pozitívne hodnotíme rigorózne dodržiavanie stanovených termínov.

Výber spoločnosti PROROZVOJ za zhotoviteľa PRO obce Klenovec vnímame retrospektívne ako dobrú voľbu a ostatným obstarávateľom môžeme na základe vlastných skúseností jej služby odporučiť."

Obec Tupá

Nitriansky kraj, NUTS IV Levice

"S vypracovaním Programu rozvoja obce Tupá spoločnosťou Prorozvoj, sme boli veľmi spokojní. Spolupráca nášho subjektu s dodávateľom bola pružná, bez akýchkoľvek prieťahov. Dokument bol vypracovaný v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Obsahuje všetky predpísané náležitosti a bez akýchkoľvek pripomienok bol schválený verejnosťou a príslušnými orgánmi. Spoluprácu s touto spoločnosťou využijeme i v budúcnosti. Erika Holomeková, starostka obce Tupá" 

Obec Suchohrad

Bratislavský kraj, NUTS IV Malacky

"Pri spolupráci na aktualizácii programu rozvoja obce som u spoločnosti Prorozvoj ocenila mladé myslenie a prístup, plusom bola aj priateľská cena. Veľkým bonusom, ktorý sme spoluprácou získali, bol systém ich práce - materiály, ktoré sa dajú získať z iných prístupných zdrojov, si zohnali a spracovali sami. To sme ako malá obec ( s malým počtom zamestnancov) ocenili, lebo naše skúsenosti pri spracovaní podobných dokumentov boli skôr opačné a pracovníci úradu boli častokrát doslova zavalení zbytočným prepisovaním, kopírovaním a skenovaním podkladov. S výsledkom - spracovaním PRO - sme spokojní."

Obec Dobroč

Banskobystrický kraj, NUTS IV Lučenec

"Vyhotovenie Programu obce Dobroč spoločnosťou "Prorozvoj", bolo plynulé a na požadovanej úrovni. Všetky pripomienky boli rýchlo zapracované do tohto diela, k spokojnosti objednávateľa. PRO je neoddeliteľnou súčasťou všetkých dokumentov týkajúcich sa rozvoja obce aj v tomto programovacom období. Preto je jeho existencia nevyhnutná a jeho vyhotovenie touto spoločnosťou môžem doporučiť aj ostatným obciam a mestám."

Obec Záhorce

Banskobystrický kraj, NUTS IV Veľký Krtíš

"Firma PROROZVOJ vypracovala pre Obec Záhorce dokument Program rozvoja obce Záhorce. S prácou spoločnosti sme boli spokojní. Práca bola vybavená včasne, kvalitne, splnila naše očakávania. Môžeme ju s kľudným svedomím odporučiť ďalším záujemcom."

Obec Kostoľany nad Hornádom

Košický kraj, NUTS IV Košice-okolie

"Čo sa týka spracovania PRO Kostoľany nad Hornádom, som spokojný, oceňujem rýchlosť, seriózne jednanie, priateľskú cenu a vyzdvihujem aj samotnú úroveň spracovania plánu, atraktívnu grafiku dokumentu,
farebnosť."

Obec Hrkovce

Nitriansky kraj, NUTS IV Levice

"Dobrá komunikácia a spolupráca... Som vysoko spokojný. Určite doporučujem aj ostatným. Objednávka PRO bola vybavená včas a v súlade s platnou legislatívou. "

Obec Betliar

Košický kraj, NUTS IV Rožňava

"Spoluprácu pri aktualizácii Programu rozvoja obce Betliar hodnotíme ako výbornú. Rovnako kladne hodnotíme kvalitu spracovania tohto dokumentu, ktorý teraz korešponduje s platnou legislatívou. "

Obec Horné Turovce

Nitriansky kraj, NUTS IV Levice

"Ďakujeme za doterarajšiu spoluprácu, s ktorou sme spokojní!"

Obec Hraničné

Prešovský kraj, NUTS IV Stará Ľubovňa

"So spracovaním programového dokumentu PRO pre našu obec sme veľmi spokojný. Spolupráca a komunikácia bola na požadovanej úrovni a za prijateľnej ceny. Na pripomienky a návrhy reagovali flexibilne."

Obec Modrová

Trenčiansky kraj, NUTS IV Nové Mesto nad Váhom

"Chcel by som sa poďakovať vašej spoločnosti že nám vypracovala Program rozvoja obce. S prácou a spoluprácou sme spokojný. Hlavne sme spokojný s rýchlosťou a kompletnosťou s akou ste PRO spracovali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

Obec Šambron

Prešovský kraj, NUTS IV Stará Ľubovňa

"Obec Šambron - so spracovaním strategického dokumentu PRO pre našu obec sme spokojní. Za spoluprácu ďakujeme. Ing. Štefan Petrus, starosta obce "

Obec Štôla

Prešovský kraj, NUTS IV Poprad

,,Spoluprácu pri spracovaní projektu hodnotím pozitívne. Na pripomienky reagovali flexibilne a na profesionálnej úrovni."

Obec Šuňava

Prešovský kraj, NUTS IV Poprad

,, Tím zhotoviteľov - PROROZVOJ, vypracoval Program rozvoja obce Šuňava podľa novej platnej legislatívy a metodiky. Ich prácu a prístup hodnotíme pozitívne. Vizuálne pôsobí nový Program rozvoja obce moderne, ponúka množstvo obrázkov, fotografií a tým sa stáva dokument pútavejším. Profesionálny prístup oceňujeme predovšetkým pri vecnej stránke dokumentu, sú v ňom podchytené všetky rozvojové programy obce a teda PRO Šuňava predstavuje kvalitný prínos pre ďalšie programovacie obdobia rozvoja obce. " 

Obec Čeľadice

Nitiransky kraj, NUTS IV Nitra

,, Spoločnosť Prorozvoj vypracovala pre našu obec "Program rozvoja".. na roky 2015 - 2020. Program rozvoja bol spracovaný podľa najnovších štandardov na veľmi dobrej úrovni a sú v ňom premietnuté všetky rozvojové aktivity. S vypracovaným programom rozvoja obce som vysoko spokojný a doporučujem spoluprácu i starostom iných obcí."

Obec Sazdice

Nitriansky kraj, NUTS IV Levice

,,S prácou sme boli spokojný. Pružná spolupráca, včasné splnenie. Dokument spĺňa zákonné požiadavky, tabuľková a analytická časť."

Obec Tupá

Nitriansky kraj / NUTS IV Levice

”Pekný deň, s Vašou prácou som bola veľmi spokojná a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Erika Holomeková, starostka obce.“

Sme vďační každému, kto prejavil ochotu vyjadriť svoj názor na spoluprácu a kvalitu dokumentov. Ďakujeme! 

Chceli by ste nám zanechať referenciu? Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára nižšie.