Zmluva OPATRIO

Rámcová dohoda na poskytnutie IT služieb

Objednávateľ:

PROROZVOJ, s. r. o.

Sídlo: Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava

IČO: 50 451 022

DIČ: 2120364334

Dodávateľ:

SJB Group, s.r.o.

Sídlo: Podlesná 608/8, 90091 Limbach

IČO: 46864016

DIČ: 2023607762

Číslo zmluvy: 202201

Dátum zverejnenia zmluvy: 16.11.2022