Naše služby

Vyberte si z ponúkaných služieb

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Základným rozvojovým dokumentom pre obce, mestá a regióny sa venujeme od nášho vzniku. Našou úlohou je kompletne zmapovať a zanalyzovať riešené územie a v spolupráci s obcou navrhnúť stratégiu jej ďalšieho rozvoja. Tento dokument sa vypracováva na 4 -7 rokov.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku dodávame výsledný dokument v E-PRO portáli. Vytvorili sme a úspešne prevádzkujeme portál E-PRO, pretože veríme, že 21. storočí nie je efektívne riadiť sa "papierovými" dokumentmi. Portál E-PRO tak prináša nový, inovatívny pohľad na tvorbu, správu, aktualizáciu a následné riadenie obce prostredníctvom strategických dokumentov.

Koncepcie, komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie rozvojové dokumenty

Obec, ktorá to so svojím rozvojom myslí vážne, má povinnosť vypracovať ďalšie strategické dokumenty. Tematické stratégie z rôznych oblastí sú ďalšou zo služieb, ktorú Vám vieme ponúknuť a zabezpečiť Vám, že budete mať dokument spracovaný rýchlo, kvalitne a bez zbytočných starostí.

O tieto dokumenty sa dá následne oprieť pri spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Máte záujem využiť na Vaše rozvojové zámery aktuálne vyhlásenú výzvu z grantov EÚ? Potom nás kontaktujte. Máme rozsiahle skúsenosti so spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z rôznych operačných programov. Primárne sa sústredíme na malé granty avšak máme nadviazané mnohé partnerstvá a tak Vám vieme zabezpečiť spracovanie a úspešné predloženie žiadosti v rámci všetkých operačných programov. 

Externý manažment projektov

Po úspešnom schválení Vašej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa všetko len začína. Proces externého manažmentu je vlastne prebratie celej agendy riadenia zazmluvneného projektu na našu spoločnosť. Zabezpečíme, aby ste spĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP a samotnej výzvy. Spoločne tak dotiahneme projekt až do úspešného ukončenia a preplatenia finančných prostriedkov. 

Vybrali ste si z dostupných služieb? Kontaktujte nás a určite nájdeme riešenie.