Povedali o E-PRO

Mesto Pezinok

Miestna samospráva

”Práca s E-PRO je jednoduchá a intuitívna aj pre toho, kto sa v tejto problematike neorientuje. Pozitívne hodnotím kvalitný prístup spoločnosti PROROZVOJ. Portál E-PRO považujem za pozitívnu zmenu v oblasti strategických dokumentov a odporúčam ho využiť aj ďalším obciam a mestám."

Mesto Levoča

Miestna samospráva

”Portál E-PRO je profesionálne pripravený po technickej stránke (systémová časť), ale aj pri samostatnom pracovaní jednotlivého účastníka portálu. Portál E -PRO spĺňa kvalitatívne, ale aj kvantitatívne parametre elektronického moderného profesionálneho systému.“

Bratislava - Dúbravka

Miestna samospráva

”Portál E-PRO vnímam ako nástroj, vďaka ktorému si samosprávy môžu sami jednoducho, rýchlo a zároveň kvalitne spravovať svoje dokumenty. Aj tí, ktorí majú klasické verzie dokumentov - považujem to za vhodnú investíciu do budúcna.“

Mesto Šaľa

Miestna samospráva

”Portál E-PRO vnímame ako kvalitný nástroj na tvorbu strategických dokumentov pre samosprávy."

Mesto Trnava

Miestna samospráva

”Portál E-PRO umožňuje elektronickú tvorbu a správu strategických dokumentov (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a Komunitný plán sociálnych služieb), ktorých spracovanie vyplýva mestám a obciam zo zákona. Najmä obce a malé mestá často nemajú dostatočné personálne, ani finančné prostriedky na kvalitné spracovanie týchto dokumentov. Zároveň metodika k spracovaniu PHSR, ktorá bola spracovaná MDVRR SR v novembri 2016 s cieľom zabezpečiť vypracovávanie porovnateľných komplexných strategických dokumentov, je pomerne náročná. Záväzná metodika k spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb zo strany MPSVR SR dodnes neexistuje, dostupné sú iba odporúčacie metodiky spracované zástupcami rôznych organizácií. Portál E-PRO preto vnímame ako užitočný nástroj, s pomocou ktorého si najmä obce a menšie mestá môžu pomerne jednoducho spracovať svoje strategické dokumenty. Portál zároveň umožňuje vytváranie Správ o plnení strategických dokumentov, pričom údaje systém automaticky generuje zo spracovaného strategického dokumentu, čo výrazne uľahčuje prácu. Po dopracovaní ďalších funkcionalít (napr. tvorba akčných plánov) má portál E-PRO potenciál zefektívniť a zjednodušiť prácu i väčším samosprávam s ich strategickými dokumentmi.“