Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dňa 19.05.2020 vyhlásil výzvu s kódom 6407/2020/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov koronakrízy. Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce a vyššie územné celky (VÚC).