Novinky OPATRIO

Od roku 2025 by malo dôjsť k revolučnej zmene vo financovaní sociálnych služieb. Po novom, poskytovaný príspevok podmienený stupňom odkázanosti by išiel priamo do rúk prijímateľa, ktorý si sám vyberie, či ho použije na úhradu nákladov v pobytovom zariadení alebo úhradu opatrovateľky u neho doma.

Webová aplikácia OPATRIO je pomôckou pre mestá a obce, neverejných poskytovateľov, opatrovateľky a samotných opatrovaných osôb a ich rodinných príslušníkov. Aplikácia má za cieľ komplexne zjednotiť poskytovanie opatrovateľskej služby a jej funkcia by sa dala jednoducho zhrnúť ako "CRM pre opatrovateľskú službu."