Čo prinesie plánovaná zmena financovania opatrovateľských služieb?

24.10.2022

Od roku 2025 by malo dôjsť k revolučnej zmene vo financovaní sociálnych služieb. Po novom, poskytovaný príspevok podmienený stupňom odkázanosti by išiel priamo do rúk prijímateľa, ktorý si sám vyberie, či ho použije na úhradu nákladov v pobytovom zariadení alebo úhradu opatrovateľky u neho doma.


Prečítajte si viac v blogu pani Milady Dobrotkovej, členky Komory opatrovateliek Slovenska: https://www.racan.sk/2022/10/Bude.PLAN.OBNOVY.pre.socialne.sluzby.dobra.sprava.html?fbclid=IwAR0BSt3EMoQBlQftbITnHvyJJ7rXfmnVVJAuPPzdmrE7k0ZMlWxeT7gkzF4