Začíname s OPATRIO

08.06.2022

Webová aplikácia OPATRIO je pomôckou pre mestá a obce, neverejných poskytovateľov, opatrovateľky a samotných opatrovaných osôb a ich rodinných príslušníkov. Aplikácia má za cieľ komplexne zjednotiť poskytovanie opatrovateľskej služby a jej funkcia by sa dala jednoducho zhrnúť ako "CRM pre opatrovateľskú službu." 

Našou snahou je priniesť pre Vás taký systém, ktorý bude maximálne užitočný a bude s ním radosť pracovať na dennej báze. 

Rozsiahle skúsenosti s opatrovateľskou službou a jej poskytovateľmi nám dávajú priestor pre vytvorenie nástroja, ktorý bude reflektovať potreby všetkých zainteresovaných skupín. Sledujte náš web a dozviete sa vždy najaktuálnejšie novinky z vývoja webovej aplikácie OPATRIO.