Partneri

Partnerské spoločnosti a združenia s ktorými spolupracujeme

ECO DOG TOILET

Jedinečnosť projektu spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov, ktoré odbremení obytné zóny, parky a ulice od nepríjemných psích exkrementov. Zároveň zabráni vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Zabráni sa aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti ako sú bakteriálne ochorenia loptospiróza, besnota, pásomnice a škrkavky... V neposlednom rade psy budú mať svoje pravidelné miesto na venčenie a majitelia psov budú šťastnejší a obľúbenejší pre ostaných spoluobčanov.

Univerzitný technologický inkubátor

Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity vznikol v roku 2005 vďaka finančnej podpore európskych fondov. Podporuje študentov a startupistov a vzájomne prepája univerzitu s praxou. Startupom umožňuje osobné konzultácie s mentormi, a s tímom lektorov pravidelne organizuje bezplatné podujatia pre širokú verejnosť, ktorých cieľom je nielen vzdelávať, ale aj networkovať.

Na našej ceste nám poskytli cenné rady a mentoring pri začiatku podnikania a taktiež nám poskytli dôležité zázemie pre našu spoločnosť. Pomáhali nám napredovať a prinášať pridanú hodnotu naším klientom - obciam a mestám na Slovensku.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠA PLANÉTA

Občianske združenie vzniklo v roku 2019, pretože sme potrebovali našu predchádzajúcu prácu a spoločné myšlienky pretransformovať do reálnych potrieb občanov.

Stretávali sme sa s občianskymi združeniami, organizáciami, vedcami a hľadali sme spoločné riešenie problematiky, ktorá trápi celé Slovensko. Najlepšou formou bolo práve OZ, ktoré je apolitické a členovia, podporovatelia a sympatizanti majú spoločný cieľ. Vytvorenie reálneho nástroja, ktorý bude použiteľný pre občana, inštitúcie a štát. Nástroj, ktorý konečne umožní presné smerovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov EU.

Sme združenie, ktoré financuje všetky aktivity zo svojich zdrojov, v niektorých prípadoch zo zdrojov sponzorov, ktorí pochopili dôležitosť problematiky ochrany životného prostredia. EU vníma Slovensko ako štát, ktorý nečerpá finančné prostriedky efektívne a na základe toho nebude chcieť prideľovať finančné prostriedky ministerstvám.

Na Slovensku sa nachádza približne 25 tisíc skládok, ktoré nikto nezaregistroval a ani v nich neprebehol žiaden výskum.

Preto dúfame, že sa nám podarí vytvoriť spoluprácu, ktorá bude systémovo riešiť problematiku životného prostredia na celom území SR.