Naše služby

Naše primárne zameranie sme od nášho vzniku smerovali na regionálny rozvoj obcí a miest v Slovenskej republike, a následne v Česku. Naše služby poskytujeme aj pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem posunúť svoju činnosť prostredníctvom dotácií z Európskej únie (žiadosti o NFP), a využiť tak možnosť rozšíriť svoje podnikanie na vyššiu úroveň.