Príležitosti pre žiadateľov

Na tejto stránke môžete vytvoriť Váš dopyt na spracovanie žiadosti o dotáciu z aktuálne dostupných dotačných schém

Máte záujem o spracovanie žiadosti o dotáciu z konkrétnej grantovej schémy ale neviete ako na to? 

Radi Vám pomôžeme spracovať Vašu žiadosť, nájdeme alternatívne formy financovania a vyberieme pre Vás tú najlepšiu a budeme Váš projekt odborne viesť až po jeho úspešné administratívne ukončenie. Máme dlhé roky skúseností a množstvo referencií.

Zverte sa do rúk špecialistom

Žiadne zbytočné reči ale referencie od klientov

Mesto Bytča


"Veľmi si ceníme spoluprácu, viackrát ste museli vstupovať do obsahu výzvy s čím ste nemali žiaden problém. Spolupráca bola na profesionálnej a hlavne ľudsky pochopenej úrovni. Odborná spolupráca bola zakončená úspešným pridelením finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu v zmysle našej požiadavky na dva roky. Osobitne oceňujeme spoluprácu s Ing. Gregorom, ktorý vysoko odborne a obetavo reagoval na všetky naše otázky a problémy. Ďakujeme veľmi pekne." 

Mesto Revúca


"Spolupráca s firmou PROROZVOJ bola k našej spokojnosti. Komunikácia bola promptná, dodržali sa stanovené podmienky uzavretej Zmluvy o dielo, ŽoNFP i jej doplnenia boli vypracované odborne." 

OPATRÍME VÁS, n. o.


"Ďakujem, za vypracovanie žiadosti o NFP. Spolupráca prebehla v poriadku. Oceňujeme okamžité reagovanie na riešenie resp. spracovanie našich požiadaviek. P. Gregor zastupujúci spoločnosť, bol veľmi ochotný a našej žiadosti sa venoval aj nad rámec pracovného času. Žiadosť o NFP, ktorú vypracoval nám bola schválená. V prípade potreby v budúcnosti služby spoločnosti určite opäť využijeme. " 

Spracujeme od A po Z

Či sa jedná o aktuálne projektové výzvy z jednoduchých dotačných schém alebo komplexné výzvy, ktoré vyžadujú spracovanie rozsiahlej projektovej dokumentácie, môžete sa na nás spoľahnúť. Tímy interných a externých odborníkov z potrebných oblastí pre Vás zabezpečia všetko potrebné tak, aby sme mohli žiadosť predložiť na príslušné orgány s vysokou mierou pravdepodobnosti úspešného schválenia. 

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.