Eco Dog Toilet stanica

„pre čistejší a krajší svet“

Jedinečná technológia chránená svetovým patentom je zaujímavá svojou jednoduchosťou a dômyselnosťou. ECO DOG TOILET je v skutočnosti hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho typu na celom svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách a v obytných zónach miest už od počiatku. Nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii. ECO DOG TOILET predstavuje riešenie pre čistejší a krajší svet! 

Jedinečnosť ECO DOG TOILET STANICE spočíva v dlhoročnom výskume.

ECO DOG TOILET STANICA obsahuje patentovanú zložku so psími feromónmi, ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v rámci stanice. Majú upokojujúci účinok, preto si psy chcú označiť močom a tým aj získať toto kľudné teritórium.

Feromónová zložka je špeciálne naformulovaná našimi odborníkmi a je pripravená na čisto prírodnej báze.

Prínos ECO DOG TOILET

Aj bez priameho kontaktu predstavujú psie exkrementy potenciálne riziko. Neodstránené exkrementy plné baktérií, vajíčok parazitov, vírusov a plesní sa vplyvom tepla vysušujú, menia na prach a k ich rozptýleniu napomáhajú kosačky počas kosenia verejných priestranstiev. Vírením vzduchu sa môžu dostať do dýchacích ciest človeka a môžu pôsobiť aj ako alergén, a ako prach sa dostať aj cez otvorené okno do vyšších častí bytových domov.

ECO DOG TOILET predstavuje riešenie všetkých problémov s venčením psov

 • odstránenie tuhých a tekutých psích exkrementov z detských ihrísk, obytných zón, parkov, verejných priestranstiev, čerpacích staníc, odpočívadiel, okolia bytových domov a nákupných centier, ale aj rodinných domov
 • nainštalovaním ECO DOG TOILET STANICE dôjde k skultúrneniu a zlepšeniu životného prostredia
 • znižuje sa riziko šírenia psích chorôb, vrátane niektorých psích zoonóz prenosných na človeka, ktoré ohrozujú hlavne malé deti hrajúce sa často na miestach, kde sa venčia aj psy
 • dochádza k zníženiu zamorenia vody, pôdy ale aj ovzdušia zvieracími exkrementami, čím sa zlepšuje a skrášľuje životné prostredie a eliminuje sa nepríjemný zápach zo psích výkalov a moču

ECO DOG TOILET vytvorí pre chovateľov a majiteľov psov prostredie a podmienky na hygienické a prirodzené venčenie svojich miláčikov.

Nemusia sa vytvárať vyhradené miesta na venčenie psov.
Jednoducho stačí nainštalovať ECO DOG TOILET STANICU!

Používaním ECO DOG TOILET STANICE bránime znečisťovaniu verejných priestranstiev psími výkalmi a močom, vysychaniu trávnikov, krikov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov verejného osvetlenia, dopravných značiek a vybavenia detských ihrísk.

Zabráni sa aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psa na človeka a zároveň bude svet čistejší a krajší.

Ako to funguje?

Jednoduchosť a efektívnosť ECO DOG TOILET STANICE je možné rozdeliť do 6-tich jednoduchých krokov.

Pes je priťahovaný k stanici s podporou svojho majiteľa. Pes vykoná potrebu a majiteľ jednoducho likviduje tuhý exkrement. Moč je filtrovaný patentovanou technológiou a výsledkom je nezávadná tekutina

1. Pes je priťahovaný k stanici

ECO DOG TOILET stanica priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Táto zložka so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudnujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória.

2. Majiteľ psa podporuje

Majiteľ nechá psa inštinktívne vykonať potrebu.
Potom je vhodné psa pochváliť prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ECO DOG TOILET STANICI vytvoril návyk.

Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby v ECO DOG TOILET STANICI, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ psa po príchode k ECO DOG TOILET STANICI umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice.

3. Pes vykonáva potrebu

Majiteľ nechá psa inštinktívne vykonať potrebu.
Potom je vhodné psa pochváliť prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ECO DOG TOILET STANICI vytvoril návyk.

4. Majiteľ likviduje tuhý exkrement

Majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom koši ECO DOG TOILET STANICE.

5. Moč je filtrovaný

Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizované.

6. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina

Ďalšie prínosy

Hlavným prínosom je čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie pre život nás všetkých. Zároveň ECO DOG TOILET STANICA predstavuje zdroj príjmu z prenájmu reklamných plôch umiestnených v hornej časti stanice.

 • zníženie nákladov na prenájom ECO DOG TOILET STANICE
 • navštevovaná lokalita s vysokou frekvenciou ľudí
 • možnosť pre firmy profitovať z reklamy (produkty a služby pre psy, služby miestnych podnikateľov...)
 • atraktivita pre reklamné agentúry
 • politická reklama
 • informácie o miestnych podujatiach
 • ľahká identifikácia ECO DOG TOILET STANICE aj z diaľky
 • benefity pre majiteľov psov a spoločenstvo