Našim poslaním je pomáhať obciam a mestám na Slovensku rozvíjať sa.

Vybrané referencie od spokojných samospráv

Projekt OPATRIO

Naša spoločnosť je úspešným žiadateľom z grantov Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorej využívanie podporí zvýšenie kvality života seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba podľa § 41 podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aplikácia bude predstavovať IT systém na riadenie domácej opatrovateľskej služby určený pre verejných, ako aj neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby, vrátane zamestnaných opatrovateľov na jednej strane a na strane druhej pre samotných klientov domácej opatrovateľskej služby, resp. ich rodinných príslušníkov a opatrovníkov.