PROROZVOJ

POMÁHAME OBCIAM V STRATEGICKOM SMEROVANÍ A MOŽNOSTIACH
ZÍSKAŤ FINANČNÉ ZDROJE Z GRANTOV EÚ  

Vítame Vás na našom webe.

Našim cieľom je pomôcť obciam a mestám na Slovensku rozvíjať sa. Máme poslanie zlepšiť možnosti čerpania dotácií z EÚ a prostredníctvom strategického plánovania dlhodobo viesť obce ku komplexnému rozvoju.

Vytvorili sme a úspešne prevádzkujeme webový portál na tvorbu strategických dokumentov regionálneho rozvoja: E-PRO, ktorý môžu využiť všetky obce a mestá na Slovensku a spoznať tak, aké výhody tento portál prináša pre ich rozvoj.

PROROZVOJ, s. r. o., JE ŠPECIALISTA NA REGIONÁLNY ROZVOJ, TVORBU STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z EÚ 

Dôvody, prečo zveriť Váš rozvoj do našich rúk sú naše referencie od spokojných obcí a miest.