VÝZVY!
Na tejto stránke sú zverejnené aktuálne výzvy, ktoré spracovávame pre našich klientov s dôrazom na vysokú kvalitu. Nespracovávame všetky výzvy z operačných programov, ale dôkladne vyberáme také výzvy, aby sme zabezpečili našim klientom čo najvyššiu šancu získať potrebné financie.

WIFI PRE TEBA

01.08.2018

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: ...