WIFI PRE TEBA

01.08.2018

Názov výzvy: WIFI PRE TEBA 

Posudzované obdobia:

1. obdobie: do 13.11.2018

2. obdobie: do 13.2.2019 

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Finančné prostriedky pre jedného žiadateľa: 15 000.00 € 

Oprávnené miesta realizácie: Obce a mestá v: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 

Vyčlenené finančné prostriedky: 10 000 000,00 €

Poukaz môže poslúžiť aj na nákup nového alebo modernizáciu starého vybavenia a jeho nahradenie najnovším a najlepším dostupným zariadením na trhu.

  • Spolufinancovanie len 5 % vlastné zdroje žiadateľa.

Žiadateľ je povinný pri predložení Žiadosti o NFP mať začaté verejné obstarávanie.