Podpora rozvoja športu na rok 2019

28.01.2019

dňa 15. januára 2019 bola vyhlásená výzva, z ktorej môžete získať dotáciu na výstavbu multifunkčných a detských ihrísk a ich údržbu.

 • Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy:
  • výstavba multifunkčných ihrísk,
  • výstavba detských ihrísk,
  • údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
  • nákup športovej výbavy.

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:

 • Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk od 35 000 EUR do 38 000 EUR;
 • Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 12 000 EUR;
 • Pre podprogram č. 3 − údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry od 10 000 EUR do 20 000 EUR;
 • Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 3 000 EUR do 6 000 EUR. 

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 je 5 000 000 EUR
termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

Máte záujem o danú výzvu? Môžete nás kontaktovať cez formulár nižšie a my sa Vám ozveme.