firmy & podnikatelia
Spracovanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pomôžeme Vám potiahnuť Váš biznis na vyššiu úroveň. Prevedieme Vás celým procesom od podania žiadosti až po schválenie NFP.

Proces žiadania o finančné prostriedky formou dotácie nepatrí práve k jednoduchým činnostiam. Je potreba vysokej miery koncentrácie na výsledok. Aj malá formálna chyba môže spôsobiť, že žiadosť bude zamietnutá a všetky náklady, ktoré boli vynaložené na vypracovanie projektu, budú nenávratne preč. Preto je vhodné obrátiť sa pri vypracovaní žiadosti na niekoho, kto je v tom "ako doma". Nechajte orientáciu v spleti všetkých výziev, grantov a dotácií na nás a Vy sa môžete tešiť zo schválenej žiadosti.

Nebuďte ako mnohí podnikatelia, ktorí ukončia svoje podnikanie v priemere po piatich rokoch od začatia budovania svojho biznisu. Pomocou dotácií z fondov EÚ a ďalších zdrojov dokážete naštartovať aj stagnujúci biznis, dostať ho na novú úroveň a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v trhovom prostredí.

Využívaním zdrojov EÚ a iných grantových schém na podporu svojho podnikania zvýšite Vaše šance na štart alebo rozvoj Vášho súčasného podnikania.

Dôležitou súčasťou každej výzvy je najprv analyzovať, či je možné zaradiť Vaše podnikanie a aktivity medzi oprávnených žiadateľov. Po prvej nezáväznej konzultácií v čo najkratšom čase zaistíme všetky dostupné údaje o danej výzve a budeme Vás informovať o podmienkach využitia prostriedkov z tejto výzvy. Následne sa pustíme do vypracovania projektovej žiadosti o NFP pre Vás ako podnikateľa, ktorá Vám po schválení otvorí nové možnosti napredovania.

Zverte prípravu projektov na nás. Nenechajte sa odradiť počiatočnými problémami, ktorými sú naštudovanie konkrétnej výzvy, vypĺňanie jednotlivých formulárov a splnenie všetkých podmienok, ktoré výzva predkladá. Proces žiadania nenávratného finančného príspevku až po pripísanie potrebných financií na Váš účet nie sú jednoduchými činnosťami typu "pokus-omyl". Vyžaduje sa dôkladná príprava, štúdium a postupná realizácia všetkých povinných krokov.